Projekt pn. „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, realizowanego na podstawie decyzji MNiSW nr DIR/WK/2017/2018/01-1 zmieniającej decyzję
nr DIR/WK/2017/01 o przyznaniu środków finansowych na finansowanie kosztów wkładu krajowego wnoszonego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu pn. „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”.