Konferencja odbędzie się w formie zdalnej. Udział w konferencji (zarówno bierny, jak i czynny) jest bezpłatny.

Prelegenci – Termin zgłoszeń i nadsyłania abstraktów: 12 listopada 2021

Uczestnicy – Termin zgłoszeń: 21 listopada 2021

Termin konferencji: 24-26 listopada 2021

Forma konferencji: on-line

Wystąpienia na konferencji (ok. 15 minut) są możliwe w języku polskim i języku angielskim (zostanie zapewnione tłumaczenie).

Propozycje wystąpień obejmujące tytuł i streszczenie (max. 250 słów) należy podać podczas rejestracji na panelu rejestracyjnym.

Rejestracja

Logowanie